Дистрибуција

Ние вршиме испорака на производите за нашите клиентите, за дистрибуција се ангажирани стручен кадар, со транспортни машини што ги задоволува современите европски стандарди.

Дистрибуција во Македонија

Исмет Јакупи
+389 70 326 002

Насер Рамадани
+389 70 326 004

Мемет Аслани
+389 70 326 003

Мехас Ибрахими
+389 70 387 951

Ќемал Рамадани
+389 70 326 001

Бујамин Фејзулаху
+389 70 906 535

Муамет Фета
+389 70 323 339

Шведска, Норвешка, Данска