Distribuimi

Ne bëjmë shpërndarjen e produkteve për konsumatorët, për shpërndarje janë të angazhuar staf profesional, me makineri transportuese e cila plotëson standardet moderne evropiane.

Shpërndarja në Maqedoni

Ismet Jakupi
+389 70 326 002

Naser Ramadani
+389 70 326 004

Memet Asllani
+389 70 326 003

Mehas Ibrahimi
+389 70 387 951

Qemal Ramadani
+389 70 326 001

Bujamin Fejzullahu
+389 70 906 535

Muamet Feta
+389 70 323 339

Suedi, Norvegji, Danimark

+4640222480
+46763947729
[email protected]